Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní hon 4.A

13. 12. 2017

 

 

Jako každý rok i letos se žáci 4. ročníků zúčastnili školního honu na pernatou zvěř.  Osmnáct úspěšných žáků, kteří na jaře loňského roku úspěšně složili zkoušku na zbrojní průkaz, mají pojištění a lovecký lístek, se mohli zúčastnit jako střelci a ostatní jako honci, kteří jsou v leči mnohem nápomocnější.

Letos se hon konal dne 30. 11. v bažantnici Černíkovice u Jana Egona Kolowrata Krakovského Liebsteinského. Studenti si na hon vydělávali během dvou letních brigád v areálu Černíkovice. I když by se naše výdělky nerovnaly téměř 100 bažantům na výřadu, dlouholetá spolupráce s bažantnicí už to zařídila.

Taková organice celého honu není zrovna záležitost na pár hodin spíše na pár týdnů. Po určení vedoucího honu, závodčích a hlavních organizátorů z kolektivu třídy vše započne. Je třeba zařídit pozvánky a jejich roznesení hostům, výstražné prvky pro účastníky honu, tombolu, společnou povolenku, úbor pro soudce na poslední leč a škáru s loveckým tesákem na pasování myslivců s loveckým lístkem.

Nadešel den D a my jsme se brzy ráno sešli u autobusu a s úsměvem odjeli do Černíkovic. Naše třída organizovala i ,,tipovačku“ která spočívá v tipech účastníků, kolik bažantů se střelí. Po snídani jsme nastoupili na zahájení. Trubači odtroubili lovecké fanfáry a my poučeni o bezpečnosti a o lovné zvěři jsme vyrazili do leče. Střelci nastoupili na určené místo, trubači odtroubili začátek, my si mohli nabít brokovnice a čekat na okamžik, kdy bažant vylétne. Po každém odtroubení konce leče se uspořádala výlož a následovalo se na další leč. Po třetí leči nás čekala příjemná přestávka na občerstvení a mohli jsme znovu vyrazit. Všichni jsme se, zcela promrzlí, dočkali výřadu. Ohně plápolaly, vládla příjemná lovecká atmosféra a na výřadě leželo 97 bažantů. Dostali jsme poděkování za bezpečnou střelbu, vedoucí honu nás seznámil s výsledkem honu a čekala nás už jen poslední leč, včetně očekávaného pasování na myslivce a obávaného soudu.

Po vydatné večeři jsme se převlékli do uniforem a po vyhlášení výherce tipovačky, kterým se stal pan profesor Škoda jsme čekali na ceremoniál pasování. Ta hrdost, když jsme klekali na škáru a vyslechli slib s poklepáním loveckého tesáku na ramena nejde vyjádřit. Byl vyhlášen král honu a následoval soud. Jde o vtipnou formu trestu za nemyslivecké chování či jinou chybu v průběhu honu. Odsouzeni jsou pak povinni před zraky okolí vykonat udělený trest. Je to pak velká legrace. Už následovala jen tombola a večer utekl jako voda. Byl to krásný zážitek a přenádherně strávený den. 

 

Autor: Lenka Barnetová